Franz Ditt

http://de.dbpedia.org/resource/Franz_Ditt an entity of type: Thing

Franz Ditt (* 8. Dezember 1813 in Frankfurt am Main; † 22. Mai 1854 in Berlin) war ein deutscher Opernsänger (Tenor).
Franz Ditt 
Ditt, Franz 
rdf:langString Franz Ditt 
rdf:langString Ditt 
xsd:date 1813-12-08 
xsd:integer 132575833 
rdf:langString deutscher Opernsänger 
rdf:langString Ditt, Franz 
xsd:date 1854-05-22 
rdf:langString
xsd:integer 25767775 
Franz Ditt (* 8. Dezember 1813 in Frankfurt am Main; † 22. Mai 1854 in Berlin) war ein deutscher Opernsänger (Tenor). 
rdf:langString deutscher Opernsänger (Tenor) 
xsd:date 1813-12-08 
xsd:date 1854-05-22 
132575833 
25767775 
xsd:integer 8384890 
xsd:nonNegativeInteger 2985 
xsd:nonNegativeInteger 52 
xsd:integer 155057242 
rdf:langString Franz 

data from the linked data cloud